De training “Praktisch Leidinggeven” biedt praktische handvatten om op effectieve wijze leiding te geven. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen vaardigheden, valkuilen en positie als leidinggevende en beschikken over tools om overzicht te krijgen, mensen te motiveren en aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De training is bedoeld voor leidinggevenden in de voedingsmiddelenbranche die direct leidingeven aan medewerkers op de werkvloer.

 

Inleiding

De leidinggevenden aan de werkvloer hebben een lastige positie in de organisatie. Vaak verkozen op basis van hun inhoudelijke kennis dienen zij in hun nieuwe rol hun voormalige collega’s aan te sturen en aan te spreken op ongewenst gedrag. Dit roept vragen op als hoe houdt ik overzicht, hoe verdeel ik werk en wat kan ik delegeren, hoe spreek ik medewerkers aan op ongewenst gedrag? Leidinggeven is een vak en dat vraagt (zelf)kennis, vaardigheden en een andere houding. In plaats van zelf het werk op te pakken zet de leidinggevende anderen aan het werk. In deze training komen de vaardigheden om op effectieve wijze leiding te geven aan bod. U verwerft inzicht in uw eigen  valkuilen en beschikt over diverse tools om uw rol optimaal in te vullen.

Leerdoel

Na de training Praktisch Leidinggeven:

  • kunt u verschillende stijlen van leidinggeven toepassen
  • weet u welk effect uw gedrag als leidinggevende heeft op uw medewerkers
  • houdt u overzicht en durft u sneller in te grijpen en aan te sturen in de taakuitoefening
  • bent u in staat positieve en negatieve feedback te geven en te ontvangen
  • weet u hoe u taken effectief kunt delegeren en hoe u uw medewerkers kunt stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid

 

Doelgroep

De training Praktisch Leidinggeven is bestemd voor leidinggevenden die operationeel leidinggeven aan medewerkers op de werkvloer. Dit zijn leidinggevenden in voorbereidende of meewerkende functies zoals: teamleider, opzichter, voorman, afdelingshoofd, uitvoerder, chef, ploegleider, supervisor, etc.

 


 

 

Inhoud  training

Tijdens de training gaat u met de volgende onderwerpen aan de slag:

  • u krijgt een beknopt theoretisch kader voor effectief leiderschapsgedrag
  • u krijgt overzicht in de verschillende taken die van u verwacht worden
  • u onderzoekt de sterke en minder sterke kanten van uw manier van leidinggeven
  • u oefent communicatieve vaardigheden die voor een leider belangrijk zijn
  • u leert effectief feedback te geven op gedrag

Nieuw gedrag leren gebeurt niet van vandaag op morgen. Inzicht krijgen, vaardigheden opdoen door te oefenen in de praktijk vraagt een leerperiode van enkele maanden. De totale doorlooptijd van de training bedraagt 3 maanden. De training bestaat uit 3 blokken van 1 dag. In de tussenliggende maanden gaan deelnemers actief aan de slag met nieuw gedrag, het “huiswerk”.

 

Prijs

Verschillende keren per jaar organiseren wij de training op basis van open inschrijving. Dit maakt het opleiden van individuele medewerkers financieel aantrekkelijk. Deelnemen kan voor € 950,- exclusief btw. Voor deze investering krijgen de deelnemers het trainingsmateriaal en een deelnamecertificaat. Bovendien serveren wij tussen de middag een heerlijke lunch.

De training is bij uitstek geschikt als in-company training. Neemt u contact met ons op. Wij doen u graag een voorstel dat aansluit op uw praktijksituatie.